1.Wyjaśniej pochodzenie nazw rośli nagozalążkowych i roślin nagonasiennych.
2.Przetrwalne organy roślin,zbudowane z zarodka i tkanki odżywczej okrytych łupiną ochronną .
3.Podaj dwie cechy budowy roślin iglastych,które warunkują ich ochronę przed wpływem niskiej temperatury powierza.
4.Oto zdania dotyczące roślin nagonasiennych. Wpisz obok zdania literę P gdy zdanie jest prawdziwe i F gdy zdanie jest fałszywe a następne popraw zdania falszywe:
-Są zasadniczym składnikiem wilgotnych lasów równikowych
-Wywarzają wszystkie organy wegetetywne.
-Wytwarzają kwiaty-organy służące do rozmnażania bezpłciowego .
-wytwarzają organy przetrwalne w postaci nasion.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T09:49:42+01:00
1) Nagozalążkowe charakteryzują się ,,nagimi", to znaczy niczym nie osłoniętymi zalążkami (a potem nasionami) rozwijającymi się na powierzchni owocolistków,zalążki i nasiona mają bezpośredni kontakt z otaczającym środowiskiem. Dla porównania u okrytozalążkowych, nasiona są osłonięte przez łupiny, osłonki lub znajdują się wewnątrz mięsistego owocu.

2) Nasiona

3)
a) liście mają kształt łusek lub igieł o małej powierzchni( są zredukowane,co zabezpiecza je przed nadmierną utratą wody)
b) liśćie pokrywa skórka o zgrubiałych ścianach wytwarzająca wosk (zabezpieczenie przed utratą wody i niską temperaturą)
c) pod skórką liściową znajduje się warstwa komórek wzmacniających, chroniąca przed utratą wody oraz niskimi temperaturami
d) pień jest pokryty grubą kora, chroniąca przed spadkami temperatury

4)
-Są zasadniczym składnikiem wilgotnych lasów równikowych (F)
-Wywarzają wszystkie organy wegetatywne (P)
-Wytwarzają kwiaty-organy służące do rozmnażania bezpłciowego (F)
-Wytwarzają organy przetrwalne w postaci nasion (P)
8 4 8