Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:36:21+01:00
Wyznacz brakujące współrzędne punktów A=(4,y), B=(x,-3) tak, aby każdy z nich należał do wykresu funkcji y=5-x

A=(4,y)
x to 4
y szukamy
y=5-x
y=5-4
y=1
A=(4,1)

B=(x,-3)
x szukamy
y=-3
y=5-x
-3=5-x
x=5+3
x=8
B=(8,-3)
8 3 8
2010-02-23T22:37:35+01:00
Wstawiamy współrzędne punktów do naszej funkcji i otrzymujemy:
y=5-4
y=1
oraz
-3=5-x
x=5+3
x=8
Czyli A=(4,1), B=(8,-3)
5 5 5