Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:50:12+01:00
A = 4
b = 8
a i b to przyprostokątne
dł. przeciwprostokątnej:

c² = a² + b²
c² = 4² + 8² = 16 + 64 = 80
c = √80 = 4√5

Pierwszy sposób
P = 1/2 * a * b = 1/2 * 4 * 8 = 1/2 * 32 = 16

Drugi sposób
P = 1/2 * c * h
16 = 1/2 * 4√5 * h
16 = 2√5 * h
h = 16 / (2√5) = 8 / √5 = (8/5)√5

Wysokość opuszczona na przeciwprostokątną ma długość 8/5√5
24 4 24
2010-02-23T22:53:24+01:00
Dane:
a=4cm
b=8cm
szukane:
h opuszczona na bok c=?
obliczymy długość przeciwprostokątnej z tw Pitagorasa
a2 +b2=c2
c2=16cm2+64cm2
c2=80cm2
c=4 pierw z 5
P=1/2 a *b
P= 1/2 *4cm *8cm
P= 16cm2
ale pole może też być równe
P= 1/2 *c *h
16cm2=1/2 * 4pierw z 5 *h /*2
32 =4 pierw z 5 *h /:4 pierw z 5
h=8 pierw z 5/5 cm
10 3 10
2010-02-23T22:56:35+01:00
P=1/2*8*4=16 <= P=1/2*a*h
16=1/2*8,9*x <= j.w. x=>h opuszczone na przeciwprostokątną
x=3,6
29 1 29