Oblicz, ile decymetrów sześciennych wodnego roztworu NaOH (maksymalnie) o stężeniu 1mol*dm-3 można przygotować z:
a) 1kg roztworu NaOH o stężeniu 40%
b) 1dm3 roztworu NaOH o stężeniu 40%
Gęstość roztworu NaOH o stężeniu 40% wynosi 1,43g*cm-3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T10:30:45+01:00
Masa molowa NaOH = 40 g/mol
a)
1 kg - 100 %
x - 40 %
x = 0,4 kg = 400 g

1 mol - 40 g
x - 40 g
x = 10 moli

1 mol - 1 dm³
10 moli - x

x = 10 dm³ - tyle maksymalnie można przygotować roztworu o stęż. 1 mol/dm³ z 1 kg roztworu 40 %

b)
Z gęstości wiadomo: 1 dm³ = 1430 g
zatem:
1430 g - 100 %
x - 40 %
x = 572 g

1 mol - 40 g
x - 572 g
x = 14,3 mola

1 dm³ - 1 mol
x - 14,3 mola
x = 14,3 dm³ - tyle maksymalnie można przygotować roztworu o stęż. 1 mol/dm³ z 1 dm³ roztworu 40 %