Do tych zadań nie ma żadnych rysunków :)

1.Oblicz objętość i pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego:
a)czworokątnego o krawędzi podstawy 5cm i wysokości 2cm
b)trójkątnego o krawędzi podstawy 3dm i wysokości 2 mm
c)sześciokątnego o krawędzi podstawy 4 cm i wysokości 3m


2.Ostrosłup prawidłowy ma 8 krwędzi, przy czym krawędzie podstawy mają długość 3 cm.Wysokość bryły wynosi 8 cm.Oblicz objętość tego ostrosłupa.

3.Na dziedzińcu Luwru postawiono przeszklony budynek w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.Podstawa tego ostrosłupa ma krawędź długości 35m, a wysokość jest równa 21,6 m:
a)jaka jest objętość tego budynku?
b)jaka jest powierzchnia jego ścian


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T23:42:13+01:00
1.
a)
Pp = 5cm * 5cm = 25cm2 * 2
Pb 4 * 5cm * 2cm = 40cm2
Pc = 40cm2 + 2 * 25cm2 = 90cm2
V = h * Pp
V = 2cm * 25cm2
V = 50cm3

b) ^ - pierwiastek
Pp = (900cm ^3) : 4 = 125^3cm2 * 2
2 mm = 0,2cm
Pb = 3 * 30 cm * 0,2 cm
Pb = 3 * 6 cm
Pb = 18cm2
Pc = 2 * 125^3cm2 + 18cm2
Pc = 250^3cm2 + 18cm2
V = h * Pp
V = 125^3cm2 * 0,2cm
V = 25^3cm3

c)
Pp = [(4^3) : 4] * 6
Pp = 6^3
Pb = 6* 4cm * 300cm
Pb = 7200cm2
Pc = 2 * 6^3 + 7200cm2
Pc = 12^3 + 7200cm2
Pc = 12(^3 + 600cm2)
V = 6^3 * 300cm
V = 1800^3
4 2 4
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T23:56:30+01:00
Zad 1
a)
Pp=5*5=25
h=2
V=1/3*2*25=50/3

b)
a=3dm=30cm
h=2mm=0,2cm
Pp=a²√3/4=225√3
V=1/3*225√3*0,2=17√3

c)
a=4
h=3m=300cm
Pp=3a²√3/2=24√3
V=1/3*24√3*300=2400√3

zad.2
w podstawie jest czworokąt :)
a=3cm
h=8cm
Pp=a²=9
V=1/3*a*h=1/3*9*8=24

zad.3
a=35m
h=21,6
a)Pp=a²=1225
V=1/3*1225*21,6=8820