Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T23:38:07+01:00
Względy cenzuralne wykluczały możliwość publikacji w Królestwie, jako teren jedyny ... przygodom swego dzieciństwa i młodości, to obraz rodzinnych Ciekot Żeromskiego. ... Żeromski z dokładnością odtwarza i pokazuje kierunek i cele wychowawcze ... lecz klęski i zwycięstwa najmłodszego pokolenia Polaków, jego odpór
2010-02-23T23:52:05+01:00
Twórczość Stefana Żeromskiego to ukazane piętno krzywdy społecznej na przykładzie wsi polskiej,dworu ziemiańskiego,jak również ciemnoty i niedoli biedoty wiejskiej.Ważnym problemem jaki porusza w swej twórczosci jest problem poczucia obowiązku społecznego,którzy dla szczęścia osobistego podejmują walkę ze złem.Tworzył dzieła,które mówiły nie tylko o teraźniejszości,ale również nawiązujące do przeszłości.Głównym tematem w jego utworach był problem losu narodu i jednostek,które siłą poświęcenia miały przynieść niepodległość,a klasom niższym życie godne człowieka.
Wszystko to odnajdziemy w takich dziełach jak:"Syzyfowe prace","Ludzie bezdomni","Przedwiosnie","Popioły","Wierna rzeka".