Krutko i zrozumiale i nie pisać bzdur!!!
dam naj za wszystkie informacje

FRYDERYK CHOPEN
1.data i miejsce urodzenia?
2.data i miejsce śmierci?
3. w jakiej epoce żył?
4.kim był?
5.dlaczego zasłynoł???
6.jego nauczyciele
7.dzieła
8. gdzie on spoczywa


--------------------------------------------
MIKOŁAJ KOPERNIK
1.data i miejsce urodzenia?
2.data i miejsce śmierci?
3. w jakiej epoce żył?
4.kim był?
5.dlaczego zasłynoł???
6.jego nauczyciele
7.dzieła
8. gdzie on spoczywa


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T09:15:25+01:00
Fryderyk Chopin
1.miejsce urodzenia: Żelazowa Wola, Księstwo Warszawskie (obecnie Polska). data urodzenia: 1810-03-01 , data śmierci: 1849-10-17 ...
2.# Paryżu w swym mieszkaniu przy placu Vendome 12, otoczony grupą najbliższych przyjaciół.umarł dnia 1849-10-17.
3.kompozycje swoje opierał na motywach muzyki ludowej.
4.był wybitnym muzykiem.
5.zasłynął jako „cudowne dziecko” .
6.nie znamy poznajemy bliżej nauczycieli Fryderyka i przyjaciół z czasów szkolnych spędzonych w Warszawie.
7.ludzie chcą wspólnie działać na rzecz jego muzyki.
8.kościoła Św. Krzyża w Warszawie, gdzie spoczywa do dzisiaj.


Mikołaj Kopernik
1.Toruń Data urodzenia: 19 II 1473.
2.Data śmierci: 24 V 1543 Genui.
3.odrodzenie.
4.astronom,lekarz i matematyk.
5.Opracował teorię heliocentryczną.
6.Wojciecha z Brudzewa.Dominika Marii Novary.
7.De revolutionibus orbium coelestium[6] – O obrotach sfer niebieskich.
8.dokładnie nieznane.
1 5 1