Odpowiedzi

2010-02-24T10:19:35+01:00
Kochanowski pisząc Treny ukazuje w nich jak niewiele znaczą w życiu wiara,miłość i mądrość życiowa,którą jak uważał posiadał.
Wszystkie te wartości straciły dla niego sens,w chwili gdy umiera jego ukochana Urszulka.Jej śmierć zburzyła cały jego świat.
W Trenie V to wspomnienie córeczki i porównanie jej do pędu oliwki,która nim dorosła została odebrana tym,którzy ją kochali.Przecież nie ma takiego człowieka,który umiałby ze spokojem przyjąć smierć dziecka.Gdy umiera starzec,jest to normalna kolej rzeczy,lecz jak można się przygotować na śmierć dziecka.To po prostu jest niemożliwe.
W Trenie VIII poeta wspomina swą zmarłą córeczkę i poszukuje pociechy po jej stracie na płaszczyźnie rozważań filozoficznych.Tren ów jest apostrofą do zmarłej i do domu,pustego i cichego,gdzie:
"Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje:A serce swej pociechy darmo upatruje".
Ostatni z trenów Tren XIX(Sen) to obraz matki i córki,które mówią o zbliżającym sie spotkaniu po śmierci,która przynosi ukojenie,uwalnia od cierpień życia.Matka upomina syna,by wszystko znosił z godnością,by zachował równowagę między działaniem rozumu i uczuć.
Treny Kochanowskiego to przede wszystkim wielkie dzieło literackie,które ukazuje nam uczucia człowieka,mówi o jego rozdarciu wewnętrznym,o walce z nieszczęściem.Ukazują również jak podnieść się i dalej żyć w tym walącym się dla nas życiu.
3 5 3