Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T09:29:37+01:00
Sejm Czteroletni(Wielki) obradował w Warszawie od 6 X 1788 roku do 29 V 1792 roku,pod laską marszałków Małachowskiego i Sapiehy.Przeprowadził on ważne reformy w społecznym i politycznym ustroju Rzeczpospolitej,które miały na celu zrzucenie kurateli rosyjskiej,przywrócenia niepodległości i ułatwienia rozwoju gospodarczego.
Najważniejszymi uchwałami Konstytucji 3 Maja była aukcja wojska,wzmocnienie władzy państwowej przez zniesienie liberum veto i wolnej elekcji,ustanowienie urzędów centralnych(Straż Praw,Komisje Obojga Narodów) i terenowych(komisje porządkowe cywilno-wojskowe),nadanie praw miastom królewskim,zniesienie jurydyk.
Jej głównymi działaczami byli Ignacy Potocki,Hugo Kołłątaj,Stanisław August,Julian Ursyn Niemcewicz.
Dzieło Sejmu Wielkiego zostało obalone przez konfederację targowicką z pomocą wojsk rosyjskich i sejmu grodzieńskiego w 1793 roku.
1 5 1