Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T09:25:03+01:00
Dane:
m (masa)- 10 kg
t (czas)- 4s
a (przyspieszenie)- 5m/s²

Korzystamy ze wzoru na pracę:
W(praca)= F (siła) × s (droga), gdzie:
F = m × a
s = a × t² : 2
Podstawiamy te wzory na siłę i drogę do wzoru na pracę i uzyskujemy:
W= m × a × a × t² : 2
podstawiamy nasze dane:
W= 10kg × 5m/s² × 5m/s² × (4s)² : 2
W=4000 kg × m²/ s² : 2
kg × m²/ s²= 1J ( dżul)
W= 2000 J
Odp. Aby przesunąć poziomo ciało o masie 10kg w czasie 4s z przyspieszeniem a=5m/s² należy wykonać pracę 2000 J.
1 1 1