Odpowiedzi

2010-02-24T09:58:53+01:00
Witaj

Skroplenie gazu jest możliwe tylko wtedy, gdy jego temperatura jest niższa
od temperatury krytycznej /wtedy gazowy stan lotny przechodzi w stan pary/.
Sposoby skraplania gazów
--kaskadowa - do oziębienia gazu, który chcemy skroplić poniżej jego t.k należy
użyć drugiego gazu o wyzszej t.k , wrzącego pod zmniejszonym ciśnieniem
/etylen o t.k = +10*C oziębiony do - 15*C, skroplony pod ciśn.kilku MPa
i doprowadzony do wrzenia pod ciśn. 1,3 kPa obniżył swą temperaturę
do - 136*C umożliwiająć skroplenie tlenu/. Ponieważ niekiedy trzeba
stosować kolejno kilka gazów - metodę tą nazywa się kaskadową.
--Hampsona - Lindego - gaz oziębia się aż do skroplenia na skutek własnego
rozprężania w zjawisku Joule'a - Thomsona, w którym gaz rzeczywisty
oziębia się przechodząc przez wąski otwór pod duzym ciśnieniem.

Sposoby skraplania par:

--izotermiczne sprężanie / izotermiczne zgęszczenie /,
--izochoryczne oziębianie,
--izobaryczne oziębianie
--adiabatyczne rozprężanie

.....................pozdrawiam
4 3 4