Przetlumacz na j.polski
Having a pet- advantages and disadvantages
There are many people who have an animal at home. Why do they decide to have a pet? I think that it is because many people nowadays are lonely. People have to earn their livings. They spend much time in their jobs. They have no time for private life. Young people marry less often than in the past. They have less time to meet other people, to find someone to love. They decide to get a pet so as not to be completely lonely. A pet stays at home, it waits for its person to come home. We can play with a pet whenever we feel like doing it.
However, having a pet at home may cause some trouble. A dog for example is considered man's best friend. But we have to dedicate much time to take care of it. We have to remember about feeding it and going for a walk with it every day. Keeping a dog is also quite expensive. But if we are able fulfill these duties, we get something really important- a real friend. A dog-friend is very reliable and loyal. The person, who looks after it will make the most wonderful friend.
Apart from that, many people want to have some strange animals at home. They keep spiders, snakes and other animals as pets. Do such animals make their owners feel less lonely? It seems impossible to stroke them, talk to them or take them for a walk. Why then people buy them? I think that the owners of such animals want to impress others. They want to show, how brave and courageous they are. What may bother us is that such animal is capable of bitting or even killing someone.
To sum up, I want to say that in my opinion having a pet brings its owner many benefits. Of course, there are some disadvantages of keeping an animal at home, but generally a pet makes us feel safer and more comfortable. We do not have to spend lonesome evenings anymore

2

Odpowiedzi

2010-02-24T10:45:57+01:00
Mając zwierzę- zalety i wady tam są wieloma ludźmi, którzy mają zwierzę w domu. Dlaczego oni decydują się mieć zwierzę? Myślę, że to jest ponieważ wielu ludzi obecnie jest samotni. Ludzie muszą zarobić swoje życia. Oni spędzają dużo czasu w swoich pracach. Oni nie spędzają żadnego czasu dla prywatnego życia. Młodzi brać ślub rzadziej niż dawniej. Oni spędzają mniej czasu spotkać innych ludzi, znaleźć kogoś do miłości. Oni decydują się mieć ulubieńca żeby nie być całkowicie samotnym. Ulubieniec zostaje w domu, to czeka dla swojej osoby by przyjść do domu. Możemy grać z ulubieńcem ilekroć będziemy mieć ochotę robić to.
Jednakże, posiadanie zwierzęcia w domu mogą wywoływać jakieś kłopoty. Pies na przykład jest rozważonym najlepszym przyjacielem człowieka. Ale musimy poświęcić dużo czasu opiekować się tym. Musimy pamiętać o podawaniu tego do tego i pójścia na spacer codziennie. Posiadanie psa kosztuje dość dużo również. Jeśli jednak jesteśmy zdolni wypełniać te obowiązki, dostajemy coś naprawdę important- prawdziwy przyjaciel. Dog-friend jest bardzo niezawodny i lojalny. Będzie z osoby, która zajmuje się tym najwspanialszy przyjaciel.
Oprócz tego, wielu ludzi chce mieć jakieś dziwne zwierzęta w domu. Oni hodują pająki, węże i inne zwierzęta jako ulubieńcy. Takie zwierzęta sprawiają, że ich właściciele czują się mniej samotni? Wydaje się niemożliwy głaskać ich, rozmawiać z nimi albo iść na spacer z nimi. Dlaczego w takim razie ludzie kupują ich? Myślę, że właściciele takich zwierząt chcą robić wrażenie na innych. Oni chcą pokazać, jak dzielny i odważny oni są. Co móc martwić nas to jest takie zwierzę potrafi z bitting albo stałe zabójstwo ktoś.
Podsumowując, chcę powiedzieć, że moim zdaniem posiadanie zwierzęcia przynosi jego właścicielowi wiele korzyści. Oczywiście, tam są jakimiś wadami hodowania zwierzęcia w domu, ale zasadniczo zwierzę sprawia, że czujemy się bezpieczniejsi i wygodniejsi. Nie musimy spędzić samotne wieczory już


Prosze bardzo ;)
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T11:49:36+01:00
Po PET-wady i zalety
Jest wiele ludzi, którzy mają zwierząt w domu. Dlaczego decyduje się na psa? Myślę, że to dlatego, że wielu ludzi w dzisiejszych czasach są samotni. Ludzie mają zdobywać livings. Spędza wiele czasu w swojej pracy. Oni nie mają czasu na życie prywatne. Młodzi ludzie poślubić rzadziej niż w przeszłości. Mają mniej czasu, aby poznać innych ludzi, aby znaleźć kogoś do miłości. Oni zdecydujesz się na zwierzę, tak aby nie być całkowicie samotny. Domowych pozostanie w domu, ale czeka na swoją osobę do domu. Możemy grać z każdym domowych czujemy się jak to zrobić.
Jednakże mając na zwierzę w domu może powodować pewne kłopoty. Pies na przykład jest za najlepszy przyjaciel człowieka. Ale musimy poświęcić wiele czasu, aby zająć. Musimy pamiętać o wprowadzenie go i idzie na spacer z nią na co dzień. Zachowanie psa jest również dość drogie. Ale kiedy jesteśmy w stanie spełnić te obowiązki, to coś naprawdę ważne, prawdziwym przyjacielem. Pies-przyjaciel jest bardzo solidny i lojalny. Osoba, która opiekuje się dołoży najwspanialszy przyjaciel.
Poza tym, wiele osób chce mieć jakieś dziwne zwierzęta w domu. Oni na bieżąco pająki, węże i inne zwierzęta jako zwierzęta domowe. Do takich zwierząt swoich właścicieli czują się mniej samotny? Wydaje się niemożliwe, głaskać je, rozmawiać z nimi lub zabrać je na spacer. Dlaczego więc ludzie je kupić? Myślę, że właściciele tych zwierząt chcą imponować. Chcą pokazać, w jaki sposób odważny i odważnych są. Co może nas niepokoić to, że zwierzę jest w stanie bitting lub nawet zabicia kogoś.
Podsumowując, chcę powiedzieć, że moim zdaniem o domowych przynosi właścicielowi wiele korzyści. Oczywiście, istnieją pewne niedogodności utrzymania zwierząt w domu, ale generalnie domowych sprawia, że czujemy się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Nie mamy spędzić samotny wieczór już