1.
Przesuwajac po podładze skrzynię ruchem jednostajnym na odległość 3m wykonano pracę równą 48J.Oblicz siłę tarcia miedzy skrzynia a podłogą.
2.
Koń ciągnie wóz ze stałą prętkością równą 1,5m/s działając siłą o wartości 400N.Jakapracę wykona ten koń w czasie 2 godzin??
3.
Koń ciagnie wóz działając siłą o stałej wartości 300n.Wczasie 1 godziny wykonał on racę 2160.Ile wynosi średzia prętkość konia i wozu??
4.
Oblicz prace jako wykona dźwig unoszac z owierzchni ziemi płyte betonową o objetosci 2,5m3 na wysokosci 16m.Gęstość betonu 2,2g/cm3..
Proszę aby w każdym zadaniu było :dane i szukane
wiem ,że to dużo i jak sie ktos poświeci bede wdżeczna i dam 30 pt.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T10:31:06+01:00
Dane szukane
s=3m f
w=48J
jeśli to jest ruch jednostajny więc siła tarcia jest zrównoważona przez siłe ciągu wozu tak więc
w=f*s
f=w/s
f=48J/3m=16N
zad2
v=1,5m/s szukane
t=2h=3600s*2=7200s w=
f=400N
w=f*s=f*v*t=400N*7200N*1,5m/s=4320kJ
zad3
f=300n
t=3600s
w=2160j
v=?
w=f*s=f*v*t
v=w/f*t
v=2160J/300N*3600s
v=0,002m/s
zad4
v=2,5m3
d=2,2g/cm3=2,2*0,001kg/0,000001m3=2200kg/m3
h=16m
w=?
w=mgh=d*V*g*h=2200kg/m3*2,5m3*10kg/N*16m=880kJ


2010-02-24T10:54:50+01:00
Witaj
1/
dane s=3m, W=48J, a=0*, cos0*=1
szukane T
W = Fscosa........ale F=T oraz cos0*=1
W = T*s
T = W/s = 48J/3m = 16J
2/
dane v=1,5m/s, F=400N, t=2h=7200s, a=0*, cos0*=1
szukane W
W = Fscosa.......ale s = vt oraz cos0*=1
W = Fvt = 400N*1,5m/s*7200s = 4 320 000J = 4,32 MJ
3/
dane F=300N, t=1h=3600s, W=2160kJ
szukane v
W = Fvt
v = W/Ft = 2160kJ/[300N*3600s] = 2m/s
4/
dane V=2,5m3, h=16m, d=2,2g/cm3=2200kg/m3, g=10m/s2=10N/kg
szukane W
Praca W została wykonana siłą F przeciw sile ciężkości Q, a więc F = Q
W = F*h*cos0* = Q*h = mgh = dVgh = 2200kg/m3*2,5m3*10N/kg*16m =
W = 880 000 J = 880kJ

...................pozdrawiam