Na szczyt prowadzą dwa szlaki piesze. Na którym szlaku przewiduje się większą prędkość poruszania i o ile km/h większą? Odpowiedź zapisz w postaci dziesiętnej.

Szlak Czas Dojścia Odległość
Czerwony 1,5 h 4 km
Niebieski 2,5 h 6,5 km

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T10:13:54+01:00
S= v*t
v= s:t
v=4:1,5=2,66... km/h------->czerwony szlak
v=6,5:2,5=2,6 km/h------->nieieski szlak
Przewiduje się większą prędkość na szlaku niebieskim o 0,06 czyli o 0,1 .