Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T10:51:34+01:00
I połowa XVIII wieku to rządy nieudolnych Sasów. W 1696r. na tron Polski wstąpił August II Mocny. Wiązano z nim ogromne nadzieje, ale zawiódł. W 1699r. zmienił zupełnie polityke poprzednika i podpisał z Turkami pokój w Karłowicach, na mocy, którego odzyskaliśmy Kamieniec Podolski. W 1700 r. uwikłał Polskę w wojnę północną, wojska szwedzkie i saskie maszerowały sobie przez polskie tereny tam i z powrotem niszcząc co podpadnie. Szacuje się, że straty były większe niż przy potopie szwedzkim. Już po kilku latach panowania doszło do konfederacji w Warszawie przez dążenie Augusta II do ansolutyzmu, krol w 1705r. został zmuszony do abdykacji, w 1706r. na tron wstąpił Leszczyński, panował 3 lata, kiedy Szwedzi przegrali pod Połtawą musiał abdykować, na tron wrócił August II. W 1715r. w Tarnogrodzie została zawiązana kolejna konfederacja w Tarnogrodzie. Niestety w 1717r. doszło do ingerencji cara Rosji Piotra I. Podczas sejmu niemego nie dopuszczono nikogo do głosu, zgodzono się na ingerencje Rosji w wewn. Sprawy Polski, zgodzono się na zmniejszenie wojska do 24tys., ustalono nam niski budżet. Niestety był to początek końca Polski, August II musiał wycofać swoje wojska z terenu polski i zaprzestać dążenie absolutne.
W 1720r. doszło do podpisania traktatu w Poczdamie, który miał zachować ówczesny ustrój Polski. 12 lat później doszło do podpisania traktatu 3 czarnych orłów tzw. Von Loevenvolda. Rosja Austria i Prusy chciały osadzić swojego protegowanego na naszym tronie miał być to Książe Emanuel-Portugalczyk. W 1733r. August Mocny umarł, na tron wstąpił Leszczyński, ale jak nie ojciec to syn go zdetronizował i na tron wstąpił AugustIII. Za jego panowania doszło tylko do jednego sejmu, który coś uchwalił-pacyfikacyjnego z roku 1736. Król chciał podjąć reformy ale działania Czartoryskich i Potockich zaprzepaściły tę szansę. Kiedy jedni mieli zgodę na powiększenie wojska, drudzy krzyczeli veto i tak w kółko.
ZA panowania Sasów doszło do ogromnego osłabienia władzy królewskiej w Polsce. Nasz kraj chylił się ku upadkowi. Jednak pamiętajmy, że to nie za panowania Sasów doszło do rozbiorów, lecz za Poniatowskiego.
20 4 20