Odpowiedzi

2010-02-24T10:51:42+01:00
1) Rodzaje mieszanin (jednorodne, niejednorodne) i sposoby ich rozdzielania (np. sedymentacja, dekantacja, destylacja, filtracja).
2) Podstawowe wiadomości o: powietrzu, azocie, tlenie, gazach szlachetnych, dwutlenku węgla, parze wodnej.
3) Pierwiastki chemiczne (nazwy i symbole).
4) Reakcje: syntezy, analizy, wymiany.
5) Reakcje: endoenergetyczne, egzoenergetyczne.
6) Budowa atomu - protony, elektrony i neutrony.
7) Izotopy.
2010-02-24T13:32:10+01:00
1. Rodzaje mieszanin (jednorodne, niejednorodne) i sposoby ich rozdzielania.
2. Wiadomości o: powietrzu (skład powietrza), azocie, tlenie, gazach szlachetnych, dwutlenku węgla, parze wodnej.
3. Pierwiastki chemiczne
4. Reakcje: syntezy, analizy, spalanie, utlenianie.
5. Reakcje: endoenergetyczne, egzoenergetyczne.
7. Budowa atomu
8. Izotopy.