Hi Lara! Remember me yet? I want to tell you a little about my life, because not long ago we saw ... I must tell you that I've already got 19 years:) soon it zleciało .. I teach in a technical college in a second-class economic. I was born in Warsaw, and of course I live there:) In our in Warsaw is nice, and a lot of people are nice. When I'm not at school is selling ice cream:) A technical college is pretty economical, clean and cool. Teachers are good, but sometimes stern. The school goes great. Assessment of good, average:) Just be glad ... In his spare time that I am the swim, ride on horseback. And what are you doing? Write me a letter a bit about you:) Where are you now, where you learn and where you live? :] Yours ......... [ tu imię ]


prosiła bym o bardzo ładne tłumaczenie :0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T11:01:20+01:00
Cześć Lara! Pamiętaj mnie jeszcze? Chcę wam powiedzieć trochę o moim życiu, bo nie tak dawno widzieliśmy ... Muszę powiedzieć, że już mam 19 lat szybko to zleciało .. Uczę się w technikum w klasie drugiej ekonomicznych. Urodziłem się w Warszawie, a ja oczywiście tam mieszkają W naszym w Warszawie jest ładne, a wiele osób jest miły. Kiedy nie jestem w szkole sprzedaje lody:) technikum jest bardzo ekonomiczny, czysty i przyjemny. Nauczyciele są dobre, ale czasami rufy. W szkole idzie świetnie. Ocena dobra, średnia Po prostu przyjemnością ... W wolnym czasie, że jestem pływać, jeździć konno. A co ty robisz? Napisz do mnie pismo nieco o sobie:) Where are you now, gdzie można dowiedzieć się gdzie mieszkasz? Pozdrawiam
proszę:)