Odpowiedzi

2010-02-24T11:31:20+01:00
Najpierw obliczmy pole trójkąta ABC
P=1/2*a*h
P=1/2*2*3
P=3cm kwadratowe

skalę podobieństwa trójkątów obliczmy dzieląc pole większego trójkata przez pole mniejszego trójkąta
(k to skala)

k=12:3
k=4

skala podobieństwa wynosi 4
czyli trójkąt A'B'C' jest 4 razy większy
A'B'=4*2=8 cm