Zapisz w jak jak najprostszej najprostszej postaci
a) 2x( x -5)_3( x do potęgi 2 -2x) +(x-2)x
b) a (a+b +c) -b (a-b+c) -c(a-b-c)
c) x(x do potęgi 2 + 2x +1) -(-4x do potęgi 3 + 8x do potęgi 2 -6):2

dane są wyrażenia algebraiczne: A:3x do potęgi 2 -xy B: -2Y C: 3x
wykonaj działania:
a) (A razy B) razy C b) A razy (B razy C) c) (A+B) razy C d)A razy C+ B razy C

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T11:45:53+01:00
Zapisz w jak jak najprostszej najprostszej postaci
a) 2x( x -5)-3( x ²-2x) +(x-2)x=2x²-10x-3x²+6x+x²-2x=-2x

b) a (a+b +c) -b (a-b+c) -c(a-b-c)=a²+ab+ac-ab+b²-bc-ac+bc+c²=a²+b²+c²
c) x(x² + 2x +1)-(-4x³+ 8x²-6)/2=x³+2x²+x+2x³-4x²+3=3x³-2x²+x+3


A:3x²-xy B: -2y C: 3x
wykonaj działania:
a) (A*B)*C
[(3x²-xy)*(-2y)]*3x=(-6x²y+2xy²)*3x=-18x³y+6x²

b) A*(B*C)
(3x²-xy)*(-2y*3x)=(3x²-xy)*-6xy==-18x³y+6x²y²

c) (A+B)*C
((3x²-xy-2y)*3x=9x³-3x²y-6xy

d)A*C+ B*C
(3x²-xy)*3x+(-2y*3x)=9x³-3x²y-6xy
2010-02-24T11:47:42+01:00
A) 2x( x -5)_3( x do potęgi 2 -2x) +(x-2)x
2x²-10x - 3x²+ 6x + x²-2x =
= -6x

b) a (a+b +c) -b (a-b+c) -c(a-b-c)
a² +ab +ac - ab +b² -bc -ac +bc+c² =
= a²+b²+c²

c) x(x do potęgi 2 + 2x +1) -(-4x do potęgi 3 + 8x do potęgi 2 -6):2
x³+2x²+x +2x³-4x²+3 =
= 3x³-2x²+x +3


a) (A razy B) razy C
[(3x² -xy) * -2y] * 3x = (-6x²y+2xy²) * 3x = -18x³y +6x²y²

b) A razy (B razy C)
(3x²-xy) (-2y * 3x) = (3x²-xy) * -6xy = -18x³y + 6x²y²

c) (A+B) razy C
(3x²-xy-2y) * 3x = 9x³-3x²y -6xy

d)A razy C+ B razy C
(3x²-xy) * 3x + (-2y) * 3x = 9x³ - 3x²y -6xy