Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T13:27:36+01:00
AB=[ x₂-x₁,y₂-y₁]=[3-2,4-1]= [1,3]-współrzędne AB
CD=[6-4,-1-0]=[2,-1]-współrzędne CD
długości wektorów
|AB|=√a₁²+a₂² pod pierwiastkiem 1²+3²=1+9=√10
|CD|=2²+(-1)²=4+1=√5

iloczyn skalarny
a₁b₁+a₂x b₂= 1x2+3x-1= 2-3=-1-iloczyn skalarny