Odpowiedzi

2010-02-24T11:35:10+01:00
23..4..47 dominanta to 4 a średnia - 2+3+4+4+7/5=4
2010-02-24T11:43:22+01:00
Liczby: 2, 3, x, 4, 7
średnia arytmetyczna (2+3+x+4+7)/5 = (16+x)/5
(16+x)/5 = x,
16+x = 5x, 4x = 16, x = 4 {liczba 5 musi być dzielnikiem
liczby 16+x, więc 16+x może być równe 20, 25, 30,...
ale wiemy, że
średnia arytmetyczna = dominanta
{dominanta - moda, wartość najczęstsza),
więc x = 4
(16+4)/5 = 4