1. Co można odpowiedzieć na "What do you do?"

- i am a teacher
- I am don't have a watch
- I'm sorry i can't
- I have an exam on Friday
(tylko z tych)


2. Czy te zdania są poprawne? Jak nie to jak je napisac?

a) You WILL HAVE? (będziecie musieli) take next bus.
b) (Czy mógłbyś) _____ help us, please?
c) (Czy on musiał) ______ get up so early
d) (nie wolno mi) _______ ride too fast.
e) (Czy ona musi) _____ play computer games every day?

3. Wstaw odpowiednią formę there is/ there are. !!Użyj prawiłowego czasu!! (to coś ma rozróżnienia na czasy!?, o co biega??)

np. _____ a lot of people in London nowadays.

4. Uzupełnij zdania używając Too i Enough, podanych wyrazów oraz podpowiedzi w nawiasach.

rainy, easy, early, late, fast, high, cheap, fit, deep, clean

1. You won't go on your own. It's ___________ (za późno) ????


5. Ułóż pytania do pogrubionych części zdania

np. 1. Alice and her boyfriend sometimes walk TO THE PARK. ???


Z góry wielkie dzięki, potrzbeuje jak najszybciej!!! Tylko nie piszcie, że mam w GOOGLACH!

3

Odpowiedzi

2010-02-24T11:52:53+01:00
1. Co można odpowiedzieć na "What do you do?"

- i am a teacher

2.

a) You must HAVE (będziecie musieli) take next bus.
b) Can you help us, please?
c) Is she must get up so early
d) I can't ride too fast.
e) Is she must play computer games every day?

3. Wstaw odpowiednią formę there is/ there are. !!Użyj prawiłowego czasu!! (to coś ma rozróżnienia na czasy!?, o co biega??)

np. There are a lot of people in London nowadays.

4. Uzupełnij zdania używając Too i Enough, podanych wyrazów oraz podpowiedzi w nawiasach.

rainy, easy, early, late, fast, high, cheap, fit, deep, clean

1. You won't go on your own. It's TOO LATE

5. Ułóż pytania do pogrubionych części zdania

np. 1. Alice and her boyfriend sometimes walk TO THE PARK. ???WHERE ALICE AND HER BOYFRIEND WALK SOMETIMES?
2 3 2
2010-02-24T12:19:34+01:00
1. pierwsze
2. a) will have to
b) can you
c) has he had
d) I must not
e) Has she has to
3. There are (jeżeli nie wiesz jakiego czasu użyć patrz na ostatni wyraz w zdaniu, bo zazwyczaj wyraża w jakim czasie ma być zdanie.)
4. 1. too late
5. where Alice and her boyfriend sometimes go?
where you can find Alice and her boyfriend?
do they go to the park?
od biedy możne jeszcze być : How often do Alice and her boyfriend go to the park?
2 5 2
2010-02-24T13:29:06+01:00
1) I teach my students
I will buy new watch
I will try
I will do that

2) You have to take...
Can you help us..
Does he have to...
I'm not allowed to...
Does she have to....


3)There are a lot of....
4)... It too late. (za późno)
5)Where are they going to ?

1 1 1