Oblicz wartości liczbowe wyrażeń
a) 3(x do potęgi 2 -2x+3)-2(x do 2 -5x-1 dla x =2
b ) a(2ab+b)-b(a-2ab+a do 2) dla a =0,1 i b =-10


dany jest trapez o podstawach a i b i wysokość h. zwiększamy każda z podstaw o 2 a wysokość zwiększamy 3 razy. o ile większe pole ma nowy trapez?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T12:19:13+01:00
A)3(2² - 2*2 + 3) - 2(2² - 5*2 - 1)= 12-12+9-8 + 20+2 = 23


b)0,1(2*0,1*-10)+10(0,1-2*0.1*-10+0,1²=0.1*-2 +10(0,1+2+0,01)=-0,2+10-2,11=-0,2+21,1=20,9zad 2Pierwotne pole trapezu:
0,5(a+b)h
Obecne pole trapezu:
0,5(a+b+4)3h
O ile większe pole ma nowy trapez?
0,5(a+b+4)3h - 0,5(a+b)h = 1,5h(a+b+4) - 0,5h(a+b) =
= 1,5ah + 1,5bh+6h - 0,5ah-0,5bh = ah + bh + 6h = h(a+b+6)

odp. pole nowego trapezu jest 6 razy większe.
131 3 131
w zad 1 i podpunkt b masz zly wynik bo powinno wyjsc 19,9
2010-02-24T12:26:05+01:00
A)
3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1)=
3x²-6x+9-2x²+10x+1=
3*4-6*2+9-2*4+10*2+1=
12-12+9-8+20+2=
=23

b)
P=[(a+b)/2]h
P=[(2+2)/2]3
P=[4/2]3
P=2*3=6

Pole drugiego trapezu jest większe o 6 razy.
83 3 83