Znajdż liczbę x,dla której podany ciąg jest geometryczny ;
-4,x+1,-25.

podany jest ciąg geometryczny .Ustal jego iloraz i znajdż a1i a4,jeżeli a1,204,-68,a4,...

oblicz sumę siedmiu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
bn=5/2n

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T12:29:39+01:00
Zad 1
-25/(x+1)=x+1/-4
(x+1)²=100
x²+2x+1-100=0
x²+2x-99=0
Δ=400 √Δ=20
x1=-11
x2=9

zad 2
a1,204,-68,a4
-68/204=204/a1
a1=-612
q=-1/3
a4=-68*-1/3=68/3

zad3
b1=5/2
b7=5/7
S=(a1+an)/2*n
S=(5/2+5/7)/2*7
S=45/4
1 4 1