Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T13:48:22+01:00
Program w Turbo Pascalu:

Program liczby;
uses CRT;
var
suma,i,licz: integer;
begin
Clrscr;
i := 1;
licz := 0;
while suma < 100 do begin
suma := suma+i;
i := i+1;
licz := licz+1;
end;
Writeln('Nalezy dodac ',licz,' kolejnych liczb.');
readln;
end.
1 5 1