Mamy obwód, taki, że są trzy oporniki. Jeden (R1) połączony szeregowo z dwoma pozostałymi (R2, R3), które są podłączone do siebie równolegle. R1=400 om, R2=500 om, R3=700 om. Napięcie U=12 V. Mam obliczyć natężenie prądu płynącego przy drugim oporniku ( I2).

3

Odpowiedzi

2010-02-24T13:08:21+01:00
R1=400Ω
R2=500Ω
R3=700Ω
U=12V
I2=?
obliczam opór zastępczy
Rz1=R2*R3/(R2+R3)=500*700/(500+700)=292Ω
Rz=Rz1+R1=292+400=692Ω
I=U/Rz=12V/692Ω=0,017A
Spadek napięcia na równolegle połączonych R2 i R3
U2=I*Rz1=0,017A*292Ω=5V
prąd płynący przez R2
I2=U2/R2=5V/500Ω=0,01A=10mA
1 5 1
2010-02-24T13:15:04+01:00
Połączenie równoległe-1/r=1/500+1/700
1/r=7/3500*5/3500
1/r=12/3500
r=291,6om
r+r1=291,6+400=691,6om
I w połączeniu szeregowym zgodnie z prawem oma=i=U/rc
i=12V/691,6=0,017a
spadek napięcia na połączeniu rownoległym=
u=i*r=0,017A*291,6om=4,95V
u spadek napiecia na u1=0,017A*400om=6,8V
suma napięć w połączeniu szer 6,8V+4,95V=11,75V to jest sprawdzenie ale nie wyszło 12 bo dokładność mojego kalulatora jest taka a nie inna - zaokrąglenia-
dalej
natęzenie przy i2 = u/r2 napiecie w poaczeniu równoległym jest takie samo na r2 i r3
i2=4,95/500=0,0099A
i przy r3=u/r3=4,95/700=0,007a
sama nateżeń zgodnie z prawem kirchoffa i=0,007+0,0099=0,0169 co jest zgodne z powyższym rozwiązaniem w zaokrągleniu o,017 ( patrz wyżej)
1 5 1
2010-02-24T13:20:39+01:00
Witaj
dane i szukane są już u Ciebie
na wstępie warto wiedzieć, że dla równoległych R2 i R3 wzór na R zastępcze
1/R = 1/2 + 1/R3 przechodzi w R = R2*R3/[R2+R3]
całkowity opór obwodu Rc = R1 + R2*R3/[R2+R3] = 400 om + 291,7 om =
Rc = 691,7 oma
natężenie I = U/Rc = 12V/291,7 0m = 0,017 A
napięcie U1 na R1 jest U1 = R1*I = 400 om*0,017A = 6,94 V
zatem na pozostałej częsci obwodu jest napięcie U2 = 12V - 6,94V = 5,06V
w takim razie I2 = U2/R2 = 5,06V/500 om = 0,01 A

.......................pozdrawiam


1 5 1