Odpowiedzi

2010-02-24T13:37:12+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)
CaCl₂ + Na₂CO₃------>CaCO₃(osad) + 2 NaCl
Ca²⁺ + 2 Cl⁻ + 2 Na⁺ + CO₃²⁻------>CaCO₃(osad) + 2 Na⁺ + 2Cl⁻
Ca²⁺ + CO₃²⁻--------->CaCO₃(osad)

b)
NaOH + HNO₃------->NaNO₃ + H₂O
Na⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO₃⁻------>Na⁺ + NO₃⁻+ H₂O
H⁺ + OH⁻---->H₂O

c)
Na₂S + 2 H₂O---->2 NaOH + H₂S
2 Na⁺ + S²⁻ + 2 H₂O---->2 Na⁺ + 2 OH⁻ + H₂S
S²⁻ + 2 H₂O---->2 OH⁻ + H₂S

d)
CuSO₄ +2 H₂O---->Cu(OH)₂(osad) + H₂SO₄
Cu²⁺ + SO₄²⁻ + 2 H⁺ + 2 OH⁻---->Cu(OH)₂(osad) + 2 H⁺ + SO₄²⁻
Cu²⁺ + 2 OH⁻---->Cu(OH)₂(osad)
1 5 1