Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T13:04:57+01:00
Bolesław Szczodry (Śmiały) umocnił państwo m.in. odbudowując metropolię gnieźnieńską. Uniezależnił się od Czech, odmawiając trybutu.
Bolesław udzielił poparcia Grzegorzowi VII w jego sporze z cesarzem. W dowód zaufania papież zezwolił na koronację w 1076 roku.
Wzmocnienie władzy doprowadziło do buntu możnowładców, którzy domagali się pohamowania ambicji króla. Przeciwko królowi wystąpili możnowładcy na czele z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa. Bolesław stłumił bunt, a jego przywódcę skazał na śmierć przez poćwiartowanie.
Wkrótce król musiał uciekać na Węgry.
12 2 12