Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T18:04:20+02:00
+
1) Obniżenie inflacji i deficytu budżetowego
2) Wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej (wcześniej głównie panowała centralna, relikt komunizmu)
3) Powstało ponad pół miliona prywatnych przedsiębiorstw, które dały zatrudnienie wielu osobom
4) Polska zanotowała najwyższy wzrost gospodarczy spośród wszystkich krajów byłego bloku wschodniego
5) Ujednolicenie zasad clenia towarów
6) Ujednolicenie systemu płacenia podatków we wszystkich sektorach gospodarki

-
1) Bankructwo lub likwidacja wielu przedsiębiorstw państwowych – wielu ludzi znalazło się bez pracy
2) Zapaść przemysłu, gdyż państwo przestało ingerować w ten sektor (skutek wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej)
3) Upadek rolnictwa (likwidacja PGR-ów)
4) Pojawienie się szarej strefy ekonomicznej
5) Wiele afer związanych z prywatyzacjami przedsiębiorstw państwowych, wykonywanymi zbyt szybko i bez należytego przygotowania
6) Wysoki wzrost cen oraz spadek płacy realnej w pierwszym okresie po wprowadzeniu planu
16 4 16