Odpowiedzi

2010-02-24T13:42:26+01:00
U1=220V
I2=2A
R=55Ω
η=98%
I1=?
----------------------------------------
obliczam napięcie uzwojenia wtórnego
U2=I2*R2=2A*55Ω=110V
Obliczam moc uzwojenia wtórnego
P2=U2*I2=110V*2A=220W
η=P2*100%/P1
P1=P2*100%/η=220W*100%/98%=224,5W
P1=U1*I1
I1=P1/U1=224,5W/220V=1,02A
2 3 2