1. Drogą biegnącą równolegle do torów jedzie motocyklista z szybkością
v₁=54 km/h. Motocyklistę dogania mający długość 100 m pociąg i wymija go w czasie 10 s. Oblicz szybkość pociągu. Jakie odcinki drogi przebyły pojazdy w czasie wymijania?

2. Z lufy o długości l = 2 m wylatuje z prędkością 600 m/s pocisk o masie 8 kg. Oblicz wartość siły działającej na pocisk w lufie oraz czas przelotu pocisku przez lufę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T13:35:48+01:00
V1=54km/h=15m/s
vw=v1-vm=100m/10s
vm=15m/s-10m/s
vm=5m/s
s1=15m/s*10s=150m
s2=Vm*10s=5m/s*10s=50m
zad2
l=2m
v=600m/s
m=8kg
f=m*a=8*100000=800000N
a=v/t=600/0,006=100000m/s2
s=vt/2
t=2s/v
t=2*2m/600m/s
t=0,006s
2s/v=t
1 1 1