Zad 1. Uzupełnij wpisując odpowiedni ułamek
lub odpowiedni procent.

a)70%kwoty to ..... tej kwoty
b) 80%długości to ..... tej długości
c)2%masy to ..tej masy


d)....% ceny to siedem setnych(ułamek) tej ceny
e).....%ceny to dziewięć dziesiątych tej ceny
f).%masy to j cała i trzy dziesiąte .


Zad2.Zamień na procenty.
a)0,23=....
0,7=.......
12=....

b) trzy dwudzieste =....
jedna dwudziesta-piąta=.....
jedna cała i jedna piąta=.....

c)0,127=...
2,15=...
jedna i siedem dwudziestych =....


Z góry dziękuje i byłabym wdzięczna za odpowiedź :)

3

Odpowiedzi

2010-02-24T13:28:43+01:00
A)70%kwoty to 7/10 tej kwoty
b) 80%długości to 4/5 tej długości
c)2%masy to 1/100 tej masy


d)7% ceny to siedem setnych(ułamek) tej ceny
e)90% ceny to dziewięć dziesiątych tej ceny
f)130% masy to j cała i trzy dziesiąte .


Zad2.Zamień na procenty.
a)0,23=23%
0,7=70%
12=1200%

b) trzy dwudzieste =15%
jedna dwudziesta-piąta=4%
jedna cała i jedna piąta=120%

c)0,127=12,7%
2,15=215%
jedna i siedem dwudziestych =135%
1 5 1
2010-02-24T13:28:59+01:00
A)70%kwoty to ..0,7... tej kwoty
b) 80%długości to ..0,8... tej długości
c)2%masy to .0,02. tej masy


d)..7..% ceny to siedem setnych(ułamek) tej ceny
e)..90...%ceny to dziewięć dziesiątych tej ceny
f).130 %masy to j cała i trzy dziesiąte .


Zad2.Zamień na procenty.
a)0,23=..23%..
0,7=....70%...
12=...1200%.

b) trzy dwudzieste =..15%..
jedna dwudziesta-piąta=....4%.
jedna cała i jedna piąta=..120%...

c)0,127=..12,7%.
2,15=...215%
jedna i siedem dwudziestych =...135%.
1 5 1
2010-02-24T13:39:22+01:00
Zad 1.

a)70%kwoty to ⁷⁰/₁₀₀, czyli ⁷/₁₀ tej kwoty
b) 80%długości to ⁸⁰/₁₀₀, czyli ⅘ tej długości
c)2%masy to ²/₁₀₀, czyli ¹/₅₀ tej masy


d)0,07% ceny to siedem setnych(ułamek) tej ceny
e) 90% ceny to dziewięć dziesiątych tej ceny
f) 1,30 %masy to j cała i trzy dziesiąte .


Zad2.

a)0,23 * 100%= 23 %
0,7* 100%= 70%
12* 100%= 1200%

b) trzy dwudzieste * 100% =³⁰⁰/₂₀ % = 15%
jedna dwudziesta-piąta * 100%= ¹⁰⁰/₂₅ % = 4%
jedna cała i jedna piąta * 100%= ⁶/₅ * 100% = ⁶⁰⁰/₅ % = 120%

c)0,127 * 100%= 12,7%
2,15 * 100% = 215%
jedna i siedem dwudziestych * 100%= ²⁷/₂₀ * 100% = ²⁷⁰⁰/₂₀ % = 135%
1 5 1