Dzwięk o częstotliwości 6oo hz przechodzi w czasie 0.744s z punktu leżącego 200 metrów pod powierzchnią wody do punktu będącego w powietrzu 200m nad poziomem morza. Oda punkty leżą na lini prostej. Prędkość wunosi 340m/s . odlicz długość fali dżwiękowej w powietrzu i w wodzie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T14:09:13+01:00
Częstotliwośc sie nie zmienia w pow i w wodzie
obliczam predkość w wodzie
v1=340m/s s1=200m
s2=200m t=0,744s
t=s/v
200/v1+200/v2=0,744s
200/340+200/x=0.744s
x=v2=1290m/s
t1=0,155s czas pobytu w wodzie
v2=s/t2=200/0,155=1290m/s
lambda1=v1/f=340/600hz
lambda1=0,56m
lambda2=v2/f=1290m/s/600hz=2.15m
4 3 4