1. Ile m² kafelków potrzeba do wyłożenia powierzchni basenu o długości 50m i szerokości 35m. Głębokośc basenu stanowi 1/5 jego szerokości.
______________________________________________________________________
2. Uzupełnij :
a) 1m³= ...... dm³
b)1dm³=...... l
c)1l= ....... ml
d)1m³=.......cm³
e)8000ml=....... l
f)3,7cm³=........ ml
g)600 dm³=........m³
h)700000cm³=.........l
i)0,09m³=........cm³
daje naj

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T14:12:00+01:00
Zad1
50mx35m=1750m²

1/5 z 35 =7
wys=7m

7mx50m=350m²x2=700m²
7mx35m=245m²x2=490m²

dno basenu: 1750m2
bok długi : 350m² +350m²
bok krótki :245m² + 245m²
1750m² + 700m² + 490m² =2940m²

Odp: potrzeba 2940m² kafelek


zad2
a) 1m³=1000dm³
b)1dm³=1l
c)1l= 1000 ml
d)1m³=1000cm³
e)8000ml=8l
f)3,7cm³=0,037m³
g)600 dm³=0,006.m³
h)700000cm³=0,00007m³
i)0,09m³=900cm³
licze na naj
1 5 1
2010-02-24T17:34:36+01:00
Ile m² kafelków potrzeba do wyłożenia powierzchni basenu o długości 50m i szerokości 35m. Głębokośc basenu stanowi 1/5 jego szerokości.
a - długość - 50m
b - szerokość - 35m
h - głębokość - 1/5 *35m = 7m
Basen to prostopałościan, ale bez jednej podstawy, skorzystamy z przekształconego pola powierzchni prostopadłościanu
P = a*b + 2 *b*h + 2 *h*a
P = 50m * 35m + 2 * 35m * 7m + 2 * 7m * 50m
P = 1750m² + 490m² + 700m²
P = 2940m²

Odp. Na wyłożenie basenu kafelkami należy zakupić 2940m²

2. Uzupełnij :
a) 1m³= 1000 dm³

1m = 10dm
1m³ = 10dm*10dm*10dm = 1000dm³

b)1dm³=1 l

1dm = 10cm
10cm - 10ml
1dm³ = 10ml*10ml*10ml = 1000ml = 1l

c)1l= 1000ml

d)1m³= 1 000 000cm³
1m = 100cm
1m³ = 100cm*100cm*100cm = 1 000 000 cm³

e)8000ml =8 l

1l = 1000ml
xl = 8000ml
x = 8l

f)3,7cm³= 3,7 ml

1cm³ = 1ml
3,7cm³ = 3,7ml

g)600 dm³ = 0,6m³

1m³ = 10dm*10dm*10dm = 1000dm³
1m³ - 1000dm³
600dm³ = xm³
x = 0,6m³

h)700000cm³= 700l

1l = 1000ml = 1000cm³
1l = 1000cm³
xl = 700 000cm³
xl = 700l

i)0,09m³= 90 000cm³

1m = 100cm
1m³ =100cm*100cm*100cm= 1000 000cm³
1m³ - 1000 000cm³
0,09m³ - xcm³
x = 90 000cm³