Uzupełnij tabelke soli!

nazwa systematyczna * wzór * wart.metalu i *reszty kwasowej
......................... MgCl₂ .............. ..............
siarczek chromu (III) ....... ............. .............
......................... NaBr ............. .............
węglan glinu ...... .............. ..............
......................... CaI₂ ............... ..............
siarczan(IV) sodu ....... ............... .............
......................... Cu(NO₃)₂ .......... ..............
......................... Fe₂(SO₄)₃ ........... ..............
fosforan (V) wapnia ........... ........... ..............


BŁAGAM O ODPOWIEDŹ :*

1

Odpowiedzi

2013-02-13T09:17:02+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

chlorek magnezu ... MgCl₂ ... II ... I
siarczek chromu(III) ... Cr₂S₃ ... III ... II
bromek sodu ... NaBr ... I... I
węglan glinu ...Al₂(CO₃)₃ ... III ... II
jodek wapnia CaI₂ ... II ... I
siarczan(IV) sodu ... Na₂SO₃ ... I ... II
azotan(V) miedzi(II) ... Cu(NO₃)₂ ... II ... I
siarczan(VI) żelaza(III) ... Fe₂(SO₄)₃ ... III .. II
fosforan(V) wapnia Ca₃(PO₄)₂ ... II ... III

23 4 23