Odpowiedzi

2009-04-15T18:30:48+02:00
Zadanie z NaH2PO4:
Cm= 0,89 mol/dm3
mr = 150 g
d = 1,07 g/cm3
Cmol = ms/MV
Należy obliczyć masę substancji – ms
d = mr/ V
V = mr/d
V = 150 g/1,07 g/cm3 = 160,5 cm3 = 0,1605 dm3
Ze wzoru na Cmol wyznaczasz ms
ms = Cmol x M x V
ms =0,89 mol/dm3 x 120 g/mol x 0,1605 dm3 = 17,14 g.


zadania na gęstość:
Cp=(Cm x 100% x M) / d
i po przeksztalceniu wzoru
d=(Cm x 100% x M) / Cp
M=53,5 g/mol
d= (3,54 mol x 100% x 53,5 mol) / 18%
d=1052,16 g/dm3 => d=1.052g/cm3
3 2 3