Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T13:54:19+01:00
Gdyby nie KRS to:

nie miałby kto ustalać kto jest sędzią a kto nie, kto jest prezesem czy wiceprezesem sądów czy to powszechnych czy wojskowych, który z sędziów nadaje się na emeryturę a który nie

nie miałby kto wystąpić do Rzecznika Dyscyplinarnego z żądaniami wszczynania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów oraz odwoływanie się od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji

nie miałby kto dokonać wizytacji sądu lub lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez KRS

nie miałby kto oceniać i rozpatrywać kandydatur do pełnienia urzędu Prokuratora Generalnego a następnie przedstawienie Prezydentowi RP jednego kandydata (drugiego przedstawia Krajowa Rada Prokuratorów)

nie miałby kto podejmować uchwał w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów

czyli ogólnie jest ona b. ważna i potrzeba, bez nie byłby chaos i wszystko co złe w sądownictwie