Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T13:23:15+02:00
Śmieci to opady powstające np. podczas jakiejś produkcji
śmietnisko to miejsce, gdzie są składowane odpady
1 5 1
2009-10-17T13:26:35+02:00
Chyba wszystkich denerwują śmieci, które znajdujemy na szlakach turystycznych, w rowach przydrożnych, w śródpolnych „oczkach”, nad brzegami jezior, a niekiedy nawet w głębi lasu. Czy to wyłącznie wynik braku kultury i poszanowania środowiska w którym żyjemy, czy też brak możliwości właściwego postępowania z odpadami? Co robią mieszkańcy parku i służby WPN-u, aby wokół Wigier było czyściej?Śmieci, które znajdujemy w terenie, to zaledwie niewielka część wytworzonych lokalnie odpadów. Statystycznie, jedna osoba wytwarza ich rocznie około 300 kg. Można przyjąć, iż w WPN-ie, w którym żyje prawie 1500 stałych mieszkańców i do którego przyjeżdża około 100 tysięcy turystów, powstaje w ciągu roku ponad 500 ton różnorodnych odpadów. Ani w parku, ani w jego otulinie nie ma żadnych wysypisk śmieci. Wiemy, że utrzymanie czystości i porządku jest ustawowym zadaniem własnym gminy.Jak zatem poszczególne samorządy rozwiązują problemy gospodarki odpadami? W miejscowościach położonych w gminie Nowinka nie ma gminnych kontenerów na odpady, lecz ich usuwanie zapewnia system indywidualnych umów na wywóz śmieci. Gminę obsługuje, zgodnie z ustalonym przez Urząd Gminy harmonogramem, Przedsiębiorstwo Transportowe Necko Sp. z o. o. z Augustowa. Śmieci wywożone są w sezonie do 4 razy w miesiącu; poza sezonem 1-2 razy w miesiącu. Firma Necko ma podpisane umowy indywidualne z 21 osobami w Bryzglu (na 50 gospodarstw) i 17 osobami w Kruszniku (na 46 gospodarstw). W sezonie letnim przebywający na terenie miejscowości letnicy kupują worki na śmieci z nadrukami firmy (cena wywozu śmieci jest wliczona w koszt worka). Worki te wystawiane są przy drogach w wyznaczonych dniach i wywożone są na wysypisko śmieci w Augustowie.

Może wybierzesz coś z tego.. ;D ;]
2009-10-17T16:14:27+02:00
Smieci- to potoczna nazwa odpadów, które wytwarzane są zarówno w gospodarstwach domowych ( puszki, opakowania po mleku i róznych konserwach, obierki, popiół, butelki itp), jak i np. w zakladach produkcyjnych prywatnych i państwowych. Wszyscy jesteśmy wytwórcami odpadów.Fachowa nazwa śmieci - to odpady stałe.Znaczną część tych odpadów można selekcjonować- czyli zbierać jako surowce wtórne lub np. kompostować ( dotyczy to odpadów zielonych z ogródków, działek, parków itp). Najpopularniejsze zbierane surowce wtórne to: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale kolorowe. Do zbierania tych surowców służą specjalne pojemniki np. typu"dzwon".
Gospodarstwa domowe najczęściej korzystaja z metalowych pojemników na odpady stałe o pojemności 110 l.Pojemniki te opróżniane są przez firmy , które wcześniej uzyskały zezwolenie od wojta gminy, burmistrza miasta lub przeydenta miasta na transport i odbiór takich odpadów.Bez stosownego zezwolenia żadna firma nie możę zajmować sie transportem odpadów.

Smietnisko z kolei - to potoczna nazwa miejsca, gdzie wywożone są odpady. Mogą byc tzw.śmietniska"dzikie", gdzie wywożenie odpadów jest zabronione pod karą administracyjną. Fachowa nazwa śmietniska- to wysypisko śmieci.Tu trafiają wszelkie odpady zbierane przez mieszkańców lub odpady przywożone bezpośrednio przez innych wytwórców odpadów.

Zaznaczam, że za czystośc i porządek w gminach odpowiada wójt, burmistrz, prezydent.Ich uprawnienia w tym zakresie wynikają bezposrednio z ustawy " O utrzymaniu czystości i porządku w gminach" oraz z uchwały rady gminy w sprawie"Regulaminu utrzymania czytosci i porządku w gminie". Taki akt prawny jest w każdym urzędzie gminy czy miasta.

Zaznaczam przy tym ,że wszelkiego rodzaju odpady ( i te zmieszane i surowce wtórne) są odbierane pojazdami specjalistycznymi, oznakowanymi, zabezpieczonymi przed rozsypywaniem tych odpadów.

Jesli pomogłam, to bardzo się cieszę.