14. Marysia miała 27 lalek. Pod koniec roku okazało się, że ⁴/₉ wszystkich lalek było zepsutych. Ile nie zepsutych lalek zostało Marysi?

15. Długość pewnej działki wynosi 900 m, a jej szerokości stanowi ⁷/₉ długości.
⁵/₇ tej działki obsiano żytem, a resztę pszenicą. Ile hektarów obsiano pszenicą?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T14:04:59+01:00
14
27 * 4/9 =108/9=12
108-12=96
Marysi zostało 27 Lalek

15.
900*7/9=6300/9=700
Pole tej działki
a*b
900*700=630000
630000*5/7=450000
450000m=45ha
630000m=63 ha
63-45=18 ha

Pszenicą obsiano 18 ha działki

mam nadzieję, że pomogłam
pozdrawiam :*
1 5 1
2010-02-24T14:05:39+01:00
14. Marysia miała 27 lalek. Pod koniec roku okazało się, że ⁴/₉ wszystkich lalek było zepsutych. Ile nie zepsutych lalek zostało Marysi?

27*4/9=12
15. Długość pewnej działki wynosi 900 m, a jej szerokości stanowi ⁷/₉ długości.
⁵/₇ tej działki obsiano żytem, a resztę pszenicą. Ile hektarów obsiano pszenicą?

szerokość-900*7/9=700 m
p=900*700=630000=630km=6,3h
żyto-6,3*5/7=4,5
pszenica-6,3-4,5=1,8
1 5 1
2010-02-24T14:07:39+01:00
14.
27*⁴/₉=²⁷/1*⁴/₉=¹⁰⁸/₉=12-tyle było zepsutych lalek

27-12=15
odp.zostało 15 nie zepsutych lalek

15.
P=a*b
a=900m
b=⁷/₉*900=700m
P=900m*700m
P=630 000m²
1hektar=10 000m²
630 000m²:10 000m²=63 hektary-pole działki

⁵/₇*63ha=⁵/₇*⁶³/₁=³¹⁵/₇=45ha-tyle obsiano żytem
63ha-45ha=18ha -tyle obsiano pszenicą
odp.pszenicą obsiano 18ha działki
1 5 1