Odpowiedzi

2012-01-20T17:06:40+01:00

Szlachta - tworzenie nowych  ustaw
Duchowieństwo - obowiązki duszpasterskie
Mieszczastwo - uprowadzenie handlu, rzemiosło
Chłopstwo -  odrabianie pańszczyzny