Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T14:13:18+01:00
A) 2⁷ * 3⁷ : 6⁵ = 6⁷ : 6⁵ = 6² = 36
B) 3³ = 27
C) (2⁸ * 2²)⁰= 1 ← cokolwiek do potęgi ⁰ daje zawsze 1
D) (1/7)⁻² = 7² = 49
E) 55/104 = 0.53
F) (7/3)⁸ * (3/7)¹⁰ = (7/3)⁸ * (3/7)¹⁰ = (3/7)⁻⁸ * (3/7)¹⁰ = (3/7)² = 9/49
G) √64 = 8
H) √64 + √36 = 8 + 6 = 14
2010-02-24T14:13:56+01:00
A)2do7*3do7:6do5=6 do 7 / 6 do 5 = 6 do 2= 36
B)3do3=27
C)(2do8*2do2)do0=1
D)(1/7)do-2=49
E)55/104=(?)
F)(7/3)do8*(3/7)do10=(3/7)do-8*(3/7)do10=(3/7)do2=9/49
G)pierwiastek64=8
H)pierwiastek64+pierwiastek36=8+6=14