Też z skala i plan!
2 zadanka.. Na jutro :)
1...
Działka rodziców Wojtka ma kształt prostokąta , który na mapce w skali 1:1000 ma wymiary: długośc 4.8 cm i szerkośc 3 cm.
a. Oblicz jej rzeczywiste wymiary wyrażone w metrach.
B. Jaka jest powierzchnia działki w arach?
c. Ile siatki tzreba kupić na jej ogrodzenie??

2...
Na wycieczce dzieci miały do pokonania trasę 7.2 km. w Ciągu 10 minut dzieci mogą przejśc 600 m. Oblicz jak długo będą szły, jeżeli cały czas będą się poruszały w tym samym tempie.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T14:15:42+01:00
Zad 1
a) 1- 10 metrów
długość 48m
szerokość 30 m
b) 14,4 ara
c)156m
zad2
7,2km = 7200m
7200:600=12
10*12=120
odp dziedzi będą szły 120 minut czyli 2 godz