Urlop wypoczynkowy płatny, kiedy przysługuje, w jakim wymiarze dni, zasady ustalania dni urlopowych w przedsiebiorstwach kiedy pracodawca moze przerwac urlop pracownikowi lub nie zgodzic sie na wybrany przez pracownika termin?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T14:05:42+01:00
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

20 dni urlopu przysługuje jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
a 26 dni urlopu jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym.
Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecnosc w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłocenia w toku pracy.