Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T14:15:41+01:00
A=8cm
h=8cm

Pc=Pp+Pb

Pb=4*(8*8)
Pb=4*64cm²=256cm²

Pp=2*(8*8)
Pp=2*64=128cm²

Pc=256cm²+128cm²=384cm²

Odp: Pole całkowite tego graniastosłupa wynosi 384 cm².
2010-02-24T14:19:13+01:00
Kr.podstawy =w
H=8

Pp=w × w = w²
Pb=H × w = 8 × w = 8w

Pc= 2Pp + Pb = w²+8w