Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T15:31:33+01:00
- powstanie chrześcijaństwa wiąże się z nauczaniem Jezusa
- narodziło się w Palestynie w I w n.e.
- Jezus swoimi naukami skupiał przy sobie tłumy ludzi
- Nauki Chrystusa początkowo były przekazywane ustnie, dopiero kilkadziesiąt lat po jego śmierci spisano je i nazwano ewangeliami
- Chrześcijaństwo szerzyło się głównie w miastach, wśród ludzi ubogich
- Chrześcijanie kładli nacisk na wzajemną pomoc. Opiekowali się wdowami, sierotami. Dbali o chorych i odwiedzali więzienia
- prześladowanie chrześcijan:
* źródłem były spory religijne,
* budziło niepokój cesarzy i ich urzędników
* chrześcijaństwo było uważane za sektę żydowską i traktowano ich jak pogan,
* 64 r n.e. jest to data pierwszego prześladowania, kiedy zostali oskarżeni przez Nerona o spalenie Rzymu,
- najokrutniejsze prześladowanie spadło na III wiek kiedy to cesarz Dioklecjan wydał edykt przeciw chrześcijańswtwu