Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:22:13+01:00
1.Ruch jednostajnie prostoliniowy-ruch, w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu, a torem jest linia prosta.

2.a)120km/h na m/s
120km/h=120*1000m/3600s= 1200m/36s=33,(3) m/s

b)0,6m/min na m/s
0,6m/min=0,6*1m/60s=0,6m/60s=0,01m/s

c)5cm/s na m/s
5cm/s=5* 1/100m/1/1s=5*1/100*1/1m/s=1/20*1/1m/s=1/20m/s=0,05m/s

d)180dm/min na m/s
180dm/min=180*10m/60s=1800m/60s=30m/s

3.dane:
t=2h
s=140km

szukane:
v=?

rozwiązanie:
v=s/t
v=140km/2h
v=70km/h

4.
dane:
v=60km/h
t=15 min=15/60h

szukane:
s=?

rozwiązanie:
v=s/t /t
s=v razy t
60km/h*15/60h=15km

35 2 35