Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T14:33:52+01:00
(Miejscowość)den 31-te January 2010


Libe (r) (imię)

Ich heiBe (imię i nazwisko). Ich wohne (miejscowość). Ich komme aus Polen. Meine Mutter heiBt (imię matki). Mein Vater heiBt (imię ojca). Ich habe zwei Bruder/Schwestern (wybierz). Ich habe keinen Bruder/Schwester(ja nie mam brata lub siostry). Ich (liczba lat) Jahre alt. Mein/meine erste Bruder/Schwester heiBt (imię 1 brata lub siostry) und mein/meine zweite Bruder/Schwester heiBt ......... . Meine Mutter kocht gern. Mein Vater fąhrt gern Rad.(ą= a z kropkami) Meine/mein Schwester/Bruder hórt gern Musik.(ó= o z kropkami). Meine Familie ist O.K.

Dein (e) ..............
2010-02-24T14:55:10+01:00
Mam na imię Kamila i chodzę do szkoły w Warszawie.
Ich heisse K und gehe in die Schule in W

Interesuje się sportem, muzyką,filmami i chemią.
Ich interessiere mich fuer Sport, Musik, Filme und Chemie

Mam długie brązowe włosy i brązowe oczy.
Ich habe lange braune Haare und braune Augen

Mam 16 lat i urodziłam się 23 października 1992 roku.
Ich bin 16 Jahre alt. Am 23.Oktober 1992 wurde ich geboren.

Mieszkam w Warszawie na ulicy 3 Maja 23.
ICh wohne in W an der 3.Maistr. 23

Moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest chemia i geografia, nie lubię matematyki i informatyki.
meine Lieblingsfaecher in der Schule sind Chemie und Geo, ich mag Mathe und Informatik nicht

Moi rodzice mają na imię Kasia i Marek.
Meine Eltern heissen K und M

Nie mam rodzeństwa ale bardzo liczną rodzinę.
ich habe keine Geschwister, aber eine grosse Familie

Moja mama pracuje w branży gastronomicznej a tata budowlanej.
meine Mutter arbeitet in der Gastronomie und mein Vater ist ein Bauarbeiter

Razem uwielbiamy oglądac różnego rodzaju filmy.
wir moegen es zusammen uns Filme anzusehen

Moja mama najbardziej lubi komedie, dobre książki i wycieczki w ciekawe miejsca.
meine Mutter mag am liebsten Komoedien, gute Bucher und Reisen in spannende Orte

Tata lubi oglądac filmy dokumentalne i horrory.
mein Vater mag es sich Doku- und Grusselfilme anzusehen

Mamy dwa psy które nazywają się Max i Saba.
wir haben 2 Hunde, sie heissen M und S

Są one małe i czarnobiałe.
sie sind klein und schwarz-weiss
24 5 24