Zadanie 1
Jeżeli ujemnie naelektryzowaną rurkę PCV zbliżymy do ujemnie naelektryzowanego elektroskopu to:
a) listki rozchylą się bardziej
b) listki opadną
c) listki nie zmienia położenia
Zadanie 2 Jeżeli odległość pomiędzy biegunami maszyny elektrostatycznej zmniejszymy trzykrotnie, to siła oddziaływania elektrycznego pomiędzy biegunami:
a) zmaleje trzykrotnie
b) zmaleje dziewięciokrotnie
c) wzrośnie trzykrotnie
d) wzrośnie dziewięciokrotnie
d) elektroskop ulegnie rozładowaniu
Zadanie 3
Elektryzowanie ciał przez potarcie polega na:
a)przemieszczeniu elektronów z jednego ciała nienaelektryzowanego na drugie ciało nienaelektryzowane,
b)przemieszczeniu jonów dodatnich z jednego ciała nienaelektryzowanego na drugie ciało nienaelektryzowane,
c)przemieszczeniu jonów dodatnich i elektronów z jednego ciała nienaelektryzowanego na drugie ciało nienaelektryzowane,
d)wytworzeniu ładunków elektrycznych w wyniku tarcia.
Zadanie4
Uczniowie klasy III gimnazjum stwierdzili, że naelektryzowana rura PCV przyciąga strugę wody; dzieje się tak, ponieważ:
a) struga wody naelektryzowana jest ujemnie
b) struga wody naelektryzowana jest dodatnio
c) cząsteczki wody mają budowę dipolową
d) woda zawiera nadmiar elektronów

1

Odpowiedzi

2010-02-24T14:34:25+01:00