Zad.5
Ile stopni ma każdy z kątów przyległych, jeśli jeden z nich jest:
a)dwa razy większy od drugiego?
b)o 30stopni większy od drugiego?
Zad.6
Proste a i b przecinają się w punkcie K.
a)Ile par kątów przyległych utworzyły te proste?Wypisz je.
b)Kąt IV ma 30stopni. Jaka jest rozwartość kąta I?
c)Czy potraficie podać rozwartość kąta III bez wykonywania obliczeń?
d)Ile stopni ma kąt II ?
e)Ile stopni białyby kąty I, II i III, gdyby kąt IV był równy 10stopni?
f)Spróbujcie wyjaśnić, dlaczego w podobnej sytuacji kąty II i IV oraz I i III zawsze będą równe.
Proszę o szybką odpowiedz bo to na jutro.
Jakby co to z podręcznika Matematyka 2001 taka zielona.
Zad.5str.174 Zad.6str.175

1

Odpowiedzi

2013-05-03T21:21:01+02:00

5.

a) kąty przyległe razem mają 180 stopni

    x - miara jednego kąta

   2*x - miara drugiego kąta (2*x ponieważ jest on dwa razy większy on pierwszego kąta)

  180 = x + 2*x              

  180 = 3x

   x= 180 : 3

   x= 60

  2x= 120

 jeden kąt przyległy ma 60 stopni, a drugi 120 stopni.

 

b) x - miara jednego kąta

    x+ 30 - miara drugiego kąta

   x+x + 30 = 180

  2x+ 30 = 180

  2x= 180 - 30

  2x= 150

  x= 75

 x+30 = 105

jeden kąt przyległy ma 75 stopni, a drugi 105 stopni.

 

6.

a) proste utworzyły 4 kąty

b) 180 - 30 = 150 stopni

c) kąt III ma również 150 stopni, ponieważ przecięte proste tworzą kąty wierzchołkowe, więc kąt naprzeciw kąta I będzie miał tyle samo

d)30

e) I - 170

     II- 10

     III- 170

f)ponieważ przecięte proste tworzą kąty wierzchołkowe, więc kąt naprzeciw kąta I będzie miał tyle samo co kąt III, a II tyle co IV