Zapisz podane wielkości, nie używając przecinka:
0,5 mld euro =?wykonaj odejmowanie:
12,453-4,282=
49,82-2,753=
73-24,72=

odszukaj błędy w rachunkach. wykonaj poprawnie rachunki:
3,47-1,8=3,29 jaki błąd napisz mi i napisz poprawnie
16,87-3,68=13,21 jaki błąd napisz mi i napisz poprawnie

Licze na szybkie i poprawne rozwiązanie...!!!

3

Odpowiedzi

2010-02-24T14:46:06+01:00
Zapisz podane wielkości, nie używając przecinka:
0,5 mld euro =50 000 000 mln euro

wykonaj odejmowanie:
12,453-4,282=8,171
49,82-2,753=47,067
73-24,72=48,28

3,47-1,8=3,29 powinno być: 3,47-1,8=1,67
16,87-3,68=13,21 powinno być: 16,87-3,68=13,19
1 1 1
2010-02-24T14:46:24+01:00
0,5mld euro = 500 000 000euro

12,453-4,282=8,171
49,82-2,753=47,067
73-24,72=48,728

3,47-1,8=3,29
3,47-1,8=1,67 błąd tu był tkai, że ktoś odią od liczby 3,47 samo 0.8 zapominają co jedynce

16,87-3,68=13,21
16,87-3,68=13,19 tutaj nie wiem;]
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T14:49:34+01:00
1. 0,5 mld euro = 500 000 000 euro

2.
12,453-4,282= 8,171
49,82-2,753= 47,067
73-24,72= 48,28
3.
3,47-1,8=3,29 (bład przy odejmowaniu)
3,47-1,8=1,67 (poprawnie)

16,87-3,68=13,21 (bład przy odejmowaniu)
16,87-3,68=13,19 (poprawnie)
1 5 1